Kontakt

ordförande:  Stefan Gustavsson                           stefan.gustavsson.g@hotmail.com

 

sekreterare:  Hans Dahlman                                 hans_dahlman@hotmail.com                           0705 600844

 

kassör:           Meta Renberg                                   meta.renberg@gmail.com                                0707 449144

 

ledamot:        Lave Tufvesson                                 lave655@yahoo.se                                              0739 734900

© Sitsängens tomtägarförening 2018.