Information

En god fortsättning, till alla medlemmar, på det nya året 2020

önskar vi i styrelsen


Nu skickar vi snart över årsavgiten med e-post.

Ber er betala innan sista februari.


Ingen förändring i år av årsavgiften. 2500 kr med rabatt 500 kr för varje medverkan av de två städdagar som anordnas  per år.

© Sitsängens tomtägarförening 2018.